Voorwaarden

  1. Door ondertekening van het inschrijfformulier sta je geregistreerd als leerling / cursist van het NMI
  2. De kosten van deze inschrijving zijn éénmalig en bedragen € 15,00.
  3. Je verbindt je aan het NMI voor een periode van minimaal 3 maanden.
  4. Als je de lessen wilt opzeggen, moet je dit schriftelijk doen, uiterlijk één maand van tevoren.
  5. De kosten van de lessen zijn afhankelijk van de gekozen lesvorm en staan vermeld op de nota.
  6. De nota wordt maandelijks toegezonden en, na het ondertekenen van een machtigingsformulier, automatisch geïncasseerd.
  7. Je krijgt bij inschrijving een overzicht van de feestdagen en vakanties waarin het NMI gesloten is. Over deze dagen is geen lesgeld verschuldigd.
  8. Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt het betaalde lesgeld in de volgende periode verrekend of zorgt het NMI voor een vervanger.
  9. Bij ziekte / afwezigheid van de leerling blijft het lesgeld verschuldigd.